O Fundacji

Instytut Lecha Wałęsy

Intencją powołania Fundacji „Instytut Lecha Wałęsy" było przede wszystkim skupianie wielu środowisk społecznych wokół ciągle aktualnych idei i postulatów decentralizacji państwa, upowszechniania zasad moralnych w działalności politycznej i konieczności pielęgnowania tradycji niepodległościowej. Stworzenie zaplecza eksperckiego dla Lecha Wałęsy pozwoliło działać na rzecz Polski, tak w kraju jak i za granicą.

 

Aktualne wydarzenia

Instytut Lecha Wałęsy
Wcześniejsze wydarzenia >>

Wesprzyj nas

Dziękujemy za wpłaty wszystkim naszym Darczyńcom. Dzięki Wam możemy propagować zasady solidarności, wspierać procesy demokratyzacji społeczeństw, promować dialog międzykulturowy i przeciwdziałać łamaniu praw człowieka.

Zobacz więcej >>
Instytut Lecha Wałęsy

Dane kontaktowe

Instytut Lecha Wałęsy

FUNDACJA INSTYTUT LECHA WAŁĘSY

  

Adres do korespondencji: 
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa

Telefon: +48 22 622 22 20 lub +48 22 625 14 14

Jerzy Stępień – Prezes Zarządu Fundacji
telefon: +48 601 334 101